Ons aanbod

Transparant real-time inzicht in de waterkwaliteit

Jaarlijks wordt de kwaliteit van het kraanwater ter hoogte van een verbruikspunt een labo analyse conform de kwaliteitsstandaard ISO 17025.

We bewaken door Real-Time Event Detectie of de goede waterkwaliteit behouden blijft. Dit doen we door de continue monitoring van pH, geleidbaarheid, troebelheid, ORP en temperatuur.

Gepersonaliseerd advies

Je ontvangt advies over de wateroplossingen die het beste inspelen op jouw noden: een lekkere smaak, het gewenste comfort, een goede prijs. We werken daarvoor uitsluitend samen met partners die een ethische gedragscode onderschrijven.

Informatie per email of sms

Je wordt geïnformeerd indien de waterkwaliteit tijdelijk afwijkt. Je krijgt specifiek advies totdat er een oplossing is.

Deel wat goed is voor jezelf en de planeet

We focussen op monitoring in openbare ruimten. We delen de informatie en het advies gratis met de buurtbewoners.

Onze aanpak

Stap 1: Keuze van de meest geschikte wateroplossing

Een lekkere smaak is subjectief. We organiseren een test panel om, in samenwerking met waterbehandelaars, de voor jou meest geschikte en best gedragen oplossing te selecteren.

De kwaliteit van kraanwater is doorgaans zeer goed. Heb je nood aan 100% kwaliteitsgarantie, dan bekijken we of een extra beveiliging ter hoogte van het verbruikspunt wenselijk is.

Stap 2: Branding

We evalueren hoe de toegang tot water zo eenvoudig mogelijk maken voor je medewerkers en de bezoekers van je locatie.

Welke type waterkaraffen en glazen passen het best? Is er nood aan drinkbussen voor medewerkers op het terrein?

Stap 3: Opstart kwaliteitsbewaking

We installeren een online monitoring type pipe::scan net na je watermeter. Zo kunnen de consumenten steeds 100% vertrouwen in de goede kwaliteit. We plannen ook een staalname in ter hoogte van een verbruikspunt. We doen dit bij voorkeur in samenwerking met het lokale waterbedrijf. We organiseren het onderhoud en de jaarlijkse staalnames.

Stap 4: Opvolging via watercheck.be

We starten de monitoring van het kraanwater. Indien er een mogelijke afwijking van de waterkwaliteit wordt vastgesteld, voorzien we de communicatie en helpen we het probleem oplossen.

We voorzien ook de mogelijkheid om inzichten te delen met de buurtbewoners. Zo kunnen we ook hen inspireren om positieve keuzes te maken over hun drinkwater.